Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 31732
w sprawie progu dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Zapytanie:

Data wpływu
2015-03-13
Lista adresatów
Data wysłania
2015-03-24