Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 30703
w sprawie zapobiegania i rozwiązania problemu szkód spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące


Zapytanie:

Data wpływu
2015-01-30
Lista adresatów
Data wysłania
2015-02-05

Odpowiedź

Data wpływu
2015-03-09
Odpowiadający
Piotr Otawski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska