Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 30346
w sprawie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.


Zapytanie:

Data wpływu
2015-01-09
Lista adresatów
Data wysłania
2015-01-20

Odpowiedź

Data wpływu
2015-02-13
Odpowiadający
Rafał Baniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa