Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 30260
w sprawie zmian wprowadzonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych


Zapytanie:

Data wpływu
2014-12-22
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2015-01-15
Ogłoszono na posiedzeniu nr 84

Odpowiedź

Data wpływu
2015-02-19
Odpowiadający
Kazimierz Plocke - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data ogłoszenia
2015-07-09
Ogłoszono na posiedzeniu nr 96