Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 29605
w sprawie likwidacji prawa emerytów i rencistów, byłych pracowników sektora górnictwa węgla kamiennego, do bezpłatnego węgla


Zapytanie:

Data wpływu
2014-11-26
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-12-04
Ogłoszono na posiedzeniu nr 81

Odpowiedź

Data wpływu
2014-12-24
Odpowiadający
Wojciech Kowalczyk - sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Data ogłoszenia
2015-01-15
Ogłoszono na posiedzeniu nr 84