Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 29340
w sprawie skuteczności karania podmiotów i osób sprzedających środki zastępcze konsumentom


Zapytanie:

Data wpływu
2014-10-27
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-11-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 79

Odpowiedź

Data wpływu
2014-12-09
Odpowiadający
Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2014-12-18
Ogłoszono na posiedzeniu nr 83