Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 29168
w sprawie możliwości wprowadzenia form pomocy dla strażaków niezawodowych poszkodowanych w akcjach i ćwiczeniach


Zapytanie:

Data wpływu
2014-10-21
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-11-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 79

Odpowiedź

Data wpływu
2014-11-21
Odpowiadający
Stanisław Rakoczy - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Data ogłoszenia
2014-11-27
Ogłoszono na posiedzeniu nr 80