Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 28899
w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia populacji kormorana czarnego


Zapytanie:

Data wpływu
2014-10-01
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-10-09
Ogłoszono na posiedzeniu nr 77

Odpowiedź

Data wpływu
2014-10-23
Odpowiadający
Kazimierz Plocke - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data ogłoszenia
2014-11-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 79

Odpowiedź

Data wpływu
2014-10-23
Odpowiadający
Piotr Otawski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2014-11-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 79