Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 28677
w sprawie ograniczenia dostępu do e-papierosów


Zapytanie:

Data wpływu
2014-09-12
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-09-25
Ogłoszono na posiedzeniu nr 75

Odpowiedź

Data wpływu
2014-10-17
Odpowiadający
Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2014-10-22
Ogłoszono na posiedzeniu nr 78