Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 28663
w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej


Zapytanie:

Data wpływu
2014-09-12
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-09-25
Ogłoszono na posiedzeniu nr 75

Odpowiedź

Data wpływu
2014-10-24
Odpowiadający
Kazimierz Plocke - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data ogłoszenia
2014-11-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 79