Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 28126
w sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego


Zapytanie:

Data wpływu
2014-08-19
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-08-28
Ogłoszono na posiedzeniu nr 73

Odpowiedź

Data wpływu
2014-09-11
Odpowiadający
Grzegorz Karpiński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Data ogłoszenia
2014-09-25
Ogłoszono na posiedzeniu nr 75