Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 28125
w sprawie planów wygaszania kształcenia w zawodzie technika farmaceuty


Zapytanie:

Data wpływu
2014-08-19
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-08-28
Ogłoszono na posiedzeniu nr 73

Odpowiedź

Data wpływu
2014-09-12
Odpowiadający
Tadeusz Sławecki - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Data ogłoszenia
2014-09-25
Ogłoszono na posiedzeniu nr 75

Odpowiedź

Data wpływu
2014-09-25
Odpowiadający
Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2014-10-09
Ogłoszono na posiedzeniu nr 77