Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 28124
w sprawie funkcjonowania i finansowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Zapytanie:

Data wpływu
2014-08-19
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-08-28
Ogłoszono na posiedzeniu nr 73

Odpowiedź

Data wpływu
2014-09-19
Odpowiadający
Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2014-09-25
Ogłoszono na posiedzeniu nr 75