Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 27888
w sprawie polowań na ptaki i szkód wyrządzanych przez łosie


Zapytanie:

Data wpływu
2014-07-25
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-08-28
Ogłoszono na posiedzeniu nr 73

Odpowiedź

Data wpływu
2014-09-11
Odpowiadający
Piotr Otawski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2014-09-25
Ogłoszono na posiedzeniu nr 75