Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 27599
w sprawie nierefundowania leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia schorzeń narządu żucia, w tym zwyrodnień stawów szczękowo-skroniowych


Zapytanie:

Data wpływu
2014-07-21
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-08-28
Ogłoszono na posiedzeniu nr 73

Odpowiedź

Data wpływu
2014-08-20
Odpowiadający
Piotr Warczyński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2014-08-28
Ogłoszono na posiedzeniu nr 73