Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 26443
w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie tzw. pakietu kolejkowego


Zapytanie:

Data wpływu
2014-05-13
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-05-29
Ogłoszono na posiedzeniu nr 68

Odpowiedź

Data wpływu
2014-06-20
Odpowiadający
Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2014-06-25
Ogłoszono na posiedzeniu nr 70