Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 26384
w sprawie udostępnienia leku Trastuzumab (Herceptin) pacjentkom, u których w badaniu histopatologicznym stwierdzi się przerzuty do więcej niż 9 węzłów chłonnych pachowych