Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 26180
w sprawie opiekunów niepełnosprawnych dorosłych dzieci


Zapytanie:

Data wpływu
2014-04-25
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-05-08
Ogłoszono na posiedzeniu nr 67

Odpowiedź

Data wpływu
2014-05-23
Odpowiadający
Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data ogłoszenia
2014-05-29
Ogłoszono na posiedzeniu nr 68