Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 26022
w sprawie nowelizacji art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu umożliwienia regulacji stanów prawnych garaży


Zapytanie:

Data wpływu
2014-04-23
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-05-08
Ogłoszono na posiedzeniu nr 67

Odpowiedź

Data wpływu
2014-05-27
Odpowiadający
Paweł Orłowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Data ogłoszenia
2014-06-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 69