Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 2582
w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Limanowej


Zapytanie:

Data wpływu
2012-02-29
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-03-15
Ogłoszono na posiedzeniu nr 10

Odpowiedź

Data wpływu
2012-04-02
Odpowiadający
Grzegorz Wałejko - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data ogłoszenia
2012-04-12
Ogłoszono na posiedzeniu nr 12