Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 25519
w sprawie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania otyłości


Zapytanie:

Data wpływu
2014-03-20
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-04-03
Ogłoszono na posiedzeniu nr 65

Odpowiedź

Data wpływu
2014-04-18
Odpowiadający
Tomasz Półgrabski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Data ogłoszenia
2014-04-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 66