Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 25516
w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia


Zapytanie:

Data wpływu
2014-03-20
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-04-03
Ogłoszono na posiedzeniu nr 65

Odpowiedź

Data wpływu
2014-04-17
Odpowiadający
Tadeusz Nalewajk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data ogłoszenia
2014-04-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 66