Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 25508
w sprawie programów profilaktyki przedrentowej skierowanych do osób otyłych lub zagrożonych otyłością


Zapytanie:

Data wpływu
2014-03-20
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-04-03
Ogłoszono na posiedzeniu nr 65

Odpowiedź

Data wpływu
2014-04-30
Odpowiadający
Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2014-05-08
Ogłoszono na posiedzeniu nr 67