Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 25499
w sprawie braku przepisów dotyczących uprawnień do przejazdów ulgowych komunikacją miejską i zbiorową dla uczniów


Zapytanie:

Data wpływu
2014-03-20
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-04-03
Ogłoszono na posiedzeniu nr 65

Odpowiedź

Data wpływu
2014-04-16
Odpowiadający
Zbigniew Rynasiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Data ogłoszenia
2014-04-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 66