Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 2479
w sprawie interpretacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Zapytanie:

Data wpływu
2012-02-28
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-03-15
Ogłoszono na posiedzeniu nr 10

Odpowiedź

Data wpływu
2012-04-18
Odpowiadający
Piotr Grzegorz Woźniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2012-04-26
Ogłoszono na posiedzeniu nr 13