Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 21067
w sprawie przyszłości uprawy ziemniaka w Polsce


Zapytanie:

Data wpływu
2013-09-16
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-09-26
Ogłoszono na posiedzeniu nr 50

Odpowiedź

Data wpływu
2013-10-18
Odpowiadający
Tadeusz Nalewajk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data ogłoszenia
2013-10-23
Ogłoszono na posiedzeniu nr 52