Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 19282
w sprawie wsparcia starań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, o przyznanie środków finansowych w odpowiedniej wysokości i terminach - pozwalających na pełne i terminowe wykonywanie zlecanych zadań


Zapytanie:

Data wpływu
2013-07-02
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-07-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 45

Odpowiedź

Data wpływu
2013-07-29
Odpowiadający
Janusz Żbik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Data ogłoszenia
2013-08-29
Ogłoszono na posiedzeniu nr 47