Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 19163
w sprawie pensum pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych


Zapytanie:

Data wpływu
2013-06-24
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-07-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 45

Odpowiedź

Data wpływu
2013-07-24
Odpowiadający
Przemysław Krzyżanowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Data ogłoszenia
2013-08-29
Ogłoszono na posiedzeniu nr 47