Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 18713
w sprawie liczebności klas nauczania początkowego


Zapytanie:

Data wpływu
2013-06-07
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-06-20
Ogłoszono na posiedzeniu nr 44

Odpowiedź

Data wpływu
2013-07-03
Odpowiadający
Przemysław Krzyżanowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Data ogłoszenia
2013-07-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 45