Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 18550
w sprawie zbadania akt sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach o sygn. IV Cz 527/11 i akt sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o sygn. I 2 C - upr. 653/10/5


Zapytanie:

Data wpływu
2013-05-28
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-06-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 43

Odpowiedź

Data wpływu
2013-06-25
Odpowiadający
Wojciech Hajduk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data ogłoszenia
2013-07-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 45