Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 18547
w sprawie wysokości kontraktów menedżerskich dla członków zarządu PKP SA


Zapytanie:

Data wpływu
2013-05-28
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-06-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 43

Odpowiedź

Data wpływu
2013-06-27
Odpowiadający
Andrzej Massel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Data ogłoszenia
2013-07-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 45