Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 18543
w sprawie sytuacji Poczty Polskiej SA


Zapytanie:

Data wpływu
2013-05-28
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-06-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 43

Odpowiedź

Data wpływu
2013-07-04
Odpowiadający
Małgorzata Olszewska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Data ogłoszenia
2013-07-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 45