Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 18338
w sprawie budowy drogi na odcinku od Bielska-Białej węzeł "Suchy Potok" do Mysłowic węzeł "Kosztowy II"


Zapytanie:

Data wpływu
2013-05-24
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-06-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 43

Odpowiedź

Data wpływu
2013-06-28
Odpowiadający
Zbigniew Rynasiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Data ogłoszenia
2013-07-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 45