Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 18019
w sprawie postępów działań legislacyjnych zmierzających do rozwiązania problemu unikania płacenia podatku dochodowego przez spółki kapitałowe wykorzystujące możliwość przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną, a następnie przeniesienia większości akcji spółki komandytowo-akcyjnej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, tworzonego na potrzeby tej transakcji


Zapytanie:

Data wpływu
2013-05-14
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-06-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 43

Odpowiedź

Data wpływu
2013-06-10
Odpowiadający
Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Data ogłoszenia
2013-06-20
Ogłoszono na posiedzeniu nr 44