Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 17015
w sprawie nadania osadom ściekowym statusu biomasy


Zapytanie:

Data wpływu
2013-04-04
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-05-09
Ogłoszono na posiedzeniu nr 39

Odpowiedź

Data wpływu
2013-05-10
Odpowiadający
Jerzy Witold Pietrewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Data ogłoszenia
2013-05-23
Ogłoszono na posiedzeniu nr 41