Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 13705
w sprawie sposobu obliczania liczby pracowników podlegających ochronie zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych


Zapytanie:

Data wpływu
2013-01-23
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-02-07
Ogłoszono na posiedzeniu nr 33

Odpowiedź

Data wpływu
2013-02-22
Odpowiadający
Jacek Męcina - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data ogłoszenia
2013-03-07
Ogłoszono na posiedzeniu nr 35