Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 13499
w sprawie ulg podatkowych


Zapytanie:

Data wpływu
2013-01-14
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-02-07
Ogłoszono na posiedzeniu nr 33

Odpowiedź

Data wpływu
2013-02-14
Odpowiadający
Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Data ogłoszenia
2013-02-21
Ogłoszono na posiedzeniu nr 34