Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 11919
w sprawie nadmiernego rozrostu populacji lisa


Zapytanie:

Data wpływu
2012-11-16
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-12-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 28

Odpowiedź

Data wpływu
2012-12-20
Odpowiadający
Janusz Zaleski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2013-01-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 32