Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 11870
w sprawie przywrócenia połączeń dalekobieżnych na linii kolejowej nr 117


Zapytanie:

Data wpływu
2012-11-15
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-12-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 28

Odpowiedź

Data wpływu
2012-12-21
Odpowiadający
Andrzej Massel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Data ogłoszenia
2013-01-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 32