Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 11758
w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty


Zapytanie:

Data wpływu
2012-11-15
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-12-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 28

Odpowiedź

Data wpływu
2012-12-13
Odpowiadający
Joanna Berdzik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Data ogłoszenia
2013-01-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 32