Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Henryk Siedlaczek


Poseł Henryk Siedlaczek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu "Program dla Odry - 2006" w roku 2014 wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-11 10:52

Zobacz także:Poseł Henryk Siedlaczek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-08 17:30

Zobacz także:Poseł Henryk Siedlaczek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-08 17:02

Zobacz także:Poseł Henryk Siedlaczek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-08 16:13

Zobacz także:Poseł Henryk Siedlaczek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 17:38

Zobacz także:Poseł Henryk Siedlaczek - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druki nr 3384 i 3446). Poseł Henryk Siedlaczek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niniejsza ustawa wprowadza przepis, zgodnie z którym w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-17 10:26

Zobacz także:Poseł Henryk Siedlaczek - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druki nr 3151 i 3418). Poseł Henryk Siedlaczek:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt ustawy porządkuje m.in. kwestie ustrojowe związane z określeniem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-15 13:58

Zobacz także:Poseł Henryk Siedlaczek - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o:   - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-18 08:54

Zobacz także:Poseł Henryk Siedlaczek - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druki nr 3084 i 3348). Poseł Henryk Siedlaczek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powszechnie zgłaszany postulat dotyczący zmiany prawa wyborczego odnosi się do urny wyborczej, która według opinii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-17 17:42

Zobacz także:Poseł Henryk Siedlaczek - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2997 i 3269). Poseł Henryk Siedlaczek:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W wyniku zmian wprowadzonych do ustawy nowelizacyjnej projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 18:57

Zobacz także: