Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Henryk Kowalczyk


Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 13:33

Zobacz także:Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 12:04

Zobacz także:Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Poprawione sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 15:31

Zobacz także:Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772 i 2978). Poseł Henryk Kowalczyk:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Debatujemy nad budżetem i słyszę tu opinie wychwalające, jaki to on jest znakomity. Ja mam tylko jedną wątpliwość, która mi się ostatnio... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 19:23

Zobacz także:Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druki nr 2844 i 2884). Poseł Henryk Kowalczyk:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 12:20

Zobacz także:Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 2652 i 2705). Poseł Henryk Kowalczyk:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-13 20:20

Zobacz także:Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772). Poseł Henryk Kowalczyk:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Pan minister prezentował swój budżet i zwrócił uwagę na to, że może będzie szansa, żeby deficyt zszedł poniżej 3% PKB. Wspomniał... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-11 08:45

Zobacz także:Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2509 i 2724). Poseł Henryk Kowalczyk:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 19:12

Zobacz także:Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druki nr 2510 i 2723). Poseł Henryk Kowalczyk:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 17:29

Zobacz także:Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

7 i 8 punkt porządku dziennego:   7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2484).   8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-14 18:27

Zobacz także: