Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Halina Olendzka


Poseł Halina Olendzka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-07 12:01

Zobacz także:Poseł Halina Olendzka - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 10:24

Zobacz także:Poseł Halina Olendzka - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430). Poseł Halina Olendzka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Nierówność na rynkach finansowych podmiotów w nich uczestniczących na korzyść konsumentów jest oczywista.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 15:08

Zobacz także:Poseł Halina Olendzka - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o: - rządowym projekcie ustawy o leczeniu niepłodności, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druki nr 3245, 608 i 3470). Poseł Halina Olendzka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Życie ludzkie nie ma barw politycznych.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 14:17

Zobacz także:Poseł Halina Olendzka - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o: - rządowym projekcie ustawy o leczeniu niepłodności, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druki nr 3245, 608 i 3470). Poseł Halina Olendzka:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wszyscy zgadzamy się, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 13:49

Zobacz także:Poseł Halina Olendzka - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Poseł Halina Olendzka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pani poseł sprawozdawcy. Wszyscy wiemy, że nam się klimat zmienia, że jest coraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-15 14:07

Zobacz także:Poseł Halina Olendzka - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 3291 i 3339). Poseł Halina Olendzka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rekomendowanego przez... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 20:45

Zobacz także:Poseł Halina Olendzka - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-24 12:51

Zobacz także:Poseł Halina Olendzka - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

Poseł Halina Olendzka:     Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. (Oklaski) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 23:16

Zobacz także: