Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Grzegorz Matusiak


Data wpływu W sprawie
2015-09-22 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
2015-09-16 w sprawie obecnej sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
2015-08-07 w sprawie sytuacji ekonomicznej KWK Krupiński z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
2015-08-03 w sprawie zerwania umowy gwarantującej zatrudnienie po ukończeniu studiów II stopnia
2015-07-28 w sprawie propozycji zmian w schemacie organizacyjnym Nowej Kompanii Węglowej
2015-07-16 w sprawie wydłużającej się kolejki pacjentów oczekujących na przyjęcie do Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu
2015-07-15 w sprawie zmiany zasad wynagradzania w powstającej Nowej Kompanii Węglowej
2014-12-17 w sprawie wyjaśnienia kwestii zbiorowych zwolnień w Jastrzębskich Zakładach Remontowych sp. z o.o.
2014-07-23 w sprawie możliwości dofinansowania inwestycji w zakresie sprzętu sportowego w celu wyposażenia Hali Widowiskowo-Sportowej Kraków Arena
2014-06-24 w sprawie naruszenia zasad wypłacania ekwiwalentu z tytułu prawa do węgla deputatowego
2014-06-24 w sprawie projektu dotyczącego długów Kompanii Węglowej SA wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2014-05-30 w sprawie utrzymania w należytym stanie technicznym śluz i przepustów na prawym brzegu Wisły na terenie miasta Skoczowa, zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Skoczowa i zrekompensowania szkód powstałych w wyniku niesolidnej i niezgodnej ze sztuką budowlaną naprawy śluzy w Harbutowicach
2014-05-14 w sprawie stadionu przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju
2014-04-30 w sprawie zatrudnienia absolwentów szkół górniczych
2013-11-06 w sprawie działań rządu dotyczących przemysłu węglowego
2013-10-23 w sprawie określonego aspektu prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
2013-10-22 w sprawie opłaty abonamentowej za media publiczne
2013-09-26 w sprawie naprawienia szkód mieszkańcom Świerklan, Połomia i Mszan wywołanych wzmożonym ruchem samochodowym, w związku z budową mostu MA 532 w Mszanie
2013-09-25 w sprawie przesunięcia na listę rezerwową zadania pod nazwą: Budowa regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna
2013-09-06 w sprawie dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
2013-09-06 w sprawie polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych
2013-08-09 w sprawie jednoznacznego określenia w obowiązujących przepisach prawa roli spółdzielni mieszkaniowych w procesie wdrażania nowych zasad gospodarowania odpadami
2013-05-09 w sprawie inwestycji przeprowadzanych przez spółki sektora węgla koksowego
2013-05-09 w sprawie zapowiedzianej likwidacji kopalń
2013-04-19 w sprawie ujawnienia planów wypłaty dywidendy oraz nagród z zysku (podziału zysku) w spółkach zależnych Skarbu Państwa