Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Grażyna Ciemniak


Data wpływu W sprawie
2015-05-26 w sprawie finansowania zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej
2015-05-06 w sprawie pomocy dla firmy BIOETANOL AEG w Chełmży
2015-03-16 w sprawie stanu zaawansowania prac nad ustawą dotyczącą nowej formuły dialogu społecznego