Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska


Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 20:05Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-23 14:26Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus" Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 13:53Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa we władzę rodzicielską Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-11 12:07Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 20:33Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska:     Pani Premier! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wysłuchałam exposé pani premier jak wszyscy obecni na tej sali. Wystąpienie to wywołało chwilową konsternację w opozycyjnym PiS-ie, bo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-01 18:57Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druki nr 1983 i 2009). Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 11:51Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Informacja minister edukacji narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych powodujących niepokój i protesty rodziców dzieci... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-26 10:35Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 24 października 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji - ˝Ratuj maluchy i starsze dzieci też˝ (druk nr 1635). Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska:     Prawie wszystkie kraje europejskie uznały, że wiek sześciu lub nawet pięciu lat jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-25 18:33Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1019) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1084). Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-22 14:11