Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska


Ewa Żmuda-Trzebiatowska i Maria Małgorzata Janyska - pytanie z 9 kwietnia 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pytania w sprawach bieżących Posłanki Ewa Żmuda-Trzebiatowska i Maria Małgorzata Janyska - PO w sprawie interpretowania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 11:48


Ewa Żmuda-Trzebiatowska - pytanie z 3 kwietnia 2014 r.

11 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Danuta Pietraszewska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Pani Minister! W grudniu 2013 r. zakończyła się realizacja wieloletniego programu ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝. Uchwałą Rady Ministrów realizację programu przedłużono, a raczej wznowiono w odniesieniu do kolejnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 09:42