Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Ewa Wolak


Data wpływu W sprawie
2015-08-12 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo wodne
2015-08-04 w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego
2015-07-27 w sprawie poboru opłat na autostradzie A4
2015-07-27 w sprawie remontu odcinka linii kolejowej od stacji Wrocław Mikołajów do stacji Oleśnica
2015-07-27 w sprawie budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzece Odrze chroniących biogazownię w Brzegu
2015-06-29 w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 276 Wrocław - Kamieniec Ząbkowicki
2015-06-11 w sprawie zwolnienia użytkowników z opłat na czas remontu na autostradzie A4
2015-05-07 w sprawie trudności prawnych dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu
2015-04-29 w sprawie wprowadzenia na listę leków refundowanych octanu uliprystalu
2015-03-18 w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
2015-03-18 w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, w szczególności odcinka prowadzonego przez teren gm. Wisznia Mała
2015-03-18 w sprawie likwidacji połączenia Wrocław - Drezno
2014-12-08 w sprawie finansowania i zakończenia budowy stopnia wodnego Malczyce
2014-12-04 w sprawie świadczeń emerytalnych dla obywateli Polski pracujących w latach 70. na terenie NRD
2014-09-18 w sprawie ustanowienia siedziby Zarządu Dorzecza Odry we Wrocławiu
2014-09-10 w sprawie dotacji dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów
2014-04-04 w sprawie wykorzystania biopaliw i biokomponentów w transporcie
2014-04-04 w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych
2014-04-04 w sprawie ochrony osób kupujących mieszkania
2014-03-20 w sprawie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania otyłości
2014-03-20 w sprawie przeciwdziałania otyłości wśród dzieci
2014-03-20 w sprawie monitoringu programów ograniczających zjawisko niedożywienia
2014-03-20 w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia
2014-03-20 w sprawie zakresu opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania
2014-03-20 w sprawie realizowania przez uczelnie wyższe obowiązku prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego