Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Ewa Drozd


Data wpływu W sprawie
2015-09-28 w sprawie zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii
2015-02-03 w sprawie przekazania samorządom gminnym zarządu nad drogami krajowymi nr 12 i 14
2014-12-04 w sprawie świadczeń emerytalnych dla obywateli Polski pracujących w latach 70. na terenie NRD
2014-10-08 w sprawie pobierania przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi opłat za publiczne odtwarzanie muzyki lub udostępnianie obrazu telewizyjnego
2014-07-25 w sprawie leczenia funkcjonariuszy w szpitalach MSW
2014-07-25 w sprawie agencji pracy tymczasowej działających na polskim rynku
2014-07-25 w sprawie sytuacji klientów upadających biur podróży
2014-07-11 w sprawie raportu NIK dotyczącego ekranów akustycznych
2014-07-11 w sprawie wyników egzaminu maturalnego w 2014 r.
2014-07-11 w sprawie wydatków pokrytych ze środków przeznaczonych pierwotnie na podniesienie dobowych stanów etatowych w Państwowej Straży Pożarnej w 2013 r.
2014-07-11 w sprawie udziału dzieci w zawodach MMA
2014-07-11 w sprawie finansowania środowiskowych domów samopomocy
2014-07-11 w sprawie wątpliwości dotyczących informacji przygotowanej przez Ministra Finansów zgodnie z art. 24 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
2014-04-04 w sprawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
2014-04-04 w sprawie realizacji programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"
2014-03-14 w sprawie utworzenia nowej dyscypliny w wykazie dziedzin i dyscyplin nauki obowiązujących w Polsce
2014-02-24 w sprawie pobierania opłat za dopuszczenie do egzaminu na prawo jazdy
2014-02-24 w sprawie wdrażania przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych przez samorządy
2014-02-24 w sprawie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
2014-02-10 w sprawie realizacji programu aktywizacji zawodowej osób powyżej 50. roku życia
2014-02-10 w sprawie realizacji obsługi korespondencji sądów i prokuratur
2014-01-27 w sprawie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej
2013-11-13 w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Poboru Opłat viaToll
2013-11-13 w sprawie dodatku energetycznego
2013-11-13 w sprawie wysokości dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych