Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Ewa Drozd


Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druki nr 834 i 888). Poseł Ewa Drozd:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-22 07:54Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 445 i 468). Poseł Ewa Drozd:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-17 09:28Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 120 i 357). Poseł Ewa Drozd:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 02 marca 2012 roku.

24, 25 i 26 punkt porządku dziennego:   24. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (druk nr 48) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 158).   25. Informacja ministra pracy i polityki społecznej o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-15 09:35Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druki nr 144 i 190). Poseł Ewa Drozd:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak wiele różnych danych padło podczas dzisiejszej debaty na tej sali dotyczących wysokości podatku, miejsca, jakie zajmuje Polska wśród... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29